Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Tindevindu AS eier og drifter tindevindu.no, og er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger når du besøker vårt nettsted eller benytter deg av våre tjenester.

Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven.

2. Formålet med behandlingen og hvilke opplysninger vi behandler

Opplysninger om deg og hvordan du bruker tjenesten

For å kunne levere tjenesten til deg, behandler vi informasjon om hvem du er og din bruk av tjenesten. Vi behandler opplysninger om navn, adresse og e-post. I tillegg behandler vi de opplysningene du fyller inn på produktet ved kjøp.

Teknisk informasjon

For å kunne levere tjenesten, for å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne tilby support, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om deg som besøkende på nettsiden. Vi behandler informasjon om hvilken enhet og nettleser du bruker, IP-adressen din, landingsside og besøkshistorikken.

Særlig om betalingsinformasjon

Tindevindu.no behandler ikke betalingsinformasjon utover det som er påkrevd etter norsk lov. Ved betaling via faktura eller kort oppbevarer vi ikke opplysninger utover det som er nødvendig for å sikre en effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon eller kreditering. Her følger vi regnskapsloven for oppbevaring av regnskapsdokumenter.

3. Særlig om informasjonskapsler

Som de fleste nettsteder benytter tindevindu.no seg av informasjonskapsler («cookies»). En informasjonskapsel er en tekstfil som legges i din nettlesers internminne ved besøk på eller interaksjon med en nettside.

Informasjonskapsler fra førstetilbyder (tindevindu.no) er helt nødvendige for at vi skal kunne gi deg en god brukeropplevelse. Informasjonskapsler fra tredjepart kan skrus av uten at det påvirker nettsidens funksjonalitet.

Tindevindu.no benytter tredjeparts informasjonskapsler fra Google, Microsoft og Facebook. Disse informasjonskapslene samler data om innhold og sider du har besøkt hos oss og brukes med den hensikt å gi deg mer relevante annonser og tilbud i disse kanalene (remarketing). Informasjonskapslene fra Google brukes i tillegg til å føre statistikker over brukeraktiviteten på siden.

Informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Dersom du ønsker å administrere dine innstillinger for informasjonskapsler, finner du informasjon om dette her.

4. Særlig om elektronisk markedsføring

Som de fleste virksomheter har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Samtidig er ditt personvern viktig for oss, og vi ønsker å begrense eventuelle ulemper dette kan medføre for deg. Dersom du har et aktivt kundeforhold hos oss, vil vi kunne sende deg elektronisk markedsføring om produkter eller tjenester som vi tror du har interesse av, med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å motta slike henvendelser.

Du kan endre dine preferanser ved å bruke avmeldingslinken i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til kundeservice@tindevindu.no

5. Bruk av databehandlere

Tindevindu AS inngår databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

6. Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

7. Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på nettsiden 14 dager før de iverksettes.

8. Rettigheter

Du har rett til innsyn i opplysninger som blir lagret om deg og du kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også begjære opplysninger om deg selv slettet. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til x eller eventuelt per post til kundeservice@tindevindu.no

Publisert:25.07.2022