Støydempende vinduer

Støydempende vinduer gir ro og fred i hus og hjem! Vindu med lyddemping, er effektivt i rom som vender ut mot veier, jernbaner og andre støykilder.  

Er du lei av støyen fra biler og tog? Eller du bor midt i byen, hvor det er mye bråk spesielt på nattestid i helgene? Uønsket støy spesielt på kveld og natt er slitsomt, og påvirker livskvaliteten. Med støydempende glass i vinduene, får du ro i hjemmet!

Støydempende glass

Lyder beveger seg som bølger gjennom luften. Vinduer med tynne enkle glass, demper i liten grad lydbølger. Lyder vil gå igjennom glasset, nesten uten å minke i styrke. Løsningen er lydisolerende glass. Her benyttes et akustisk mellomlag i glasset, som gjør vinduene mer robust mot lydbølger.

støydempende vinduer

Konstruksjon

Lydglass konstrueres med formål å dempe kilder til støy. Glassenes konstruksjon avhenger av type støykilde, om de er lav, mellom eller høy frekvente. Lydglass konstrueres blant annet i form av:
 
 • Tykkere glass – Glassrutens lyddempingstall øker med 6 dB for hver dobling av ruten vekt. 
 • Ulike tykkelser – Vinduer med like tykke glassruter svinger i takt. Det forringer støydemping. Med ulike tykkelser på glassene, oppnår man asymmetri, og lyddempingstallet øker.
 • Avstand mellom glassene – Jo større avstanden er mellom glassene, jo bedre lyddemping.  
 • Laminert folie – Bruk av en spesiell type folie i glasset, som bedrer støydemping betydelig.

Pris

Pris for lydglass, varierer utfra størrelsen på vinduet. Fra 400,- for de minste vinduene med 36 dB, opp til overkant av 6000,- for de største vinduene med 38 dB. Bruk vår vinduskonfigurator og få nøyaktig prisberegning på lydglass. 

Vi hjelper deg å velge riktig

Usikker på hvilke type lydglass du bør velge? Valg av type, må baseres på støynivå og type støykilde. Ring vårt kundesenter hele uken mellom 09:00 og 19:00. Våre erfarne vinduskonsulenter bistår deg gjerne!

Relevant:   Vedlikeholdsfrie vinduer

Er støydempende vinduer effektivt?

Det korte svaret er ja! Så lenge du velger riktig type lydglass iforhold til lavfrekvente, mellomfrekvente og høyfrekvente støykilder. Du vil merke en tydelig forskjell. I samarbeid med våre produsenter leverer vi lydglass fra den kjente leverandøren Pilkington Glassfakta. Som blant annet leverer støydempende vinduer til lufthavner. 

Hvor er lyddemping i vindu hensiktsmessig?

Vinduer med støydemping er hensiktsmessig i alle rom, man ønsker å dempe støy. Uansett om det er biler, tog, fly eller mennesker som står for støyen. Lyddempende glass er effektivt enten du bor nær trafikkerte veier, togskinner og lufthavner. Våre støydempende vinduer kan benyttes i bolig, hytter, barnehager, sykehus, gamlehjem og næringsbygg.   

Andre metoder for å bedre støydemping

Det er ikke bare økt tykkelse på glass som bedrer lyddemping. Andre metoder er blant annet:

 • Vinduets plassering – Plasser vinduet i flukt med veggens ytterkant. Dype vindusnisjer forringer glassets evne for støydemping.
 • Doble vinduer – I områder med svært høyt støynivå, må man ofte ty til et dobbelt sett med vinduer.
 • Unngå lydlekkasjer – Ved montering sørg for å tette foringer og sprekker helt. Selv små sprekker, sørger for at lydbølger slipper igjennom.
støydempende vindu

Siste artikler:   Norske vindusprodusenter

Fred og ro øker livskvaliteten

Uønskede lyder er forstyrrende, og kan forringe livskvaliteten. Spesielt gjelder dette på soverom, hvor man er avhengig av stillhet for å sove. En god nattesøvn, er avgjørende for økt livskvalitet. Man blir i bedre humør, blir mer produktiv og bryr seg mer om mennesker rundt seg. Forskning viser faktisk at god søvn, gir mer empati for de man omgås. Et viktig element for god søvnrytme, er ro på soverommet. Støydempende vinduer, sørger nettopp for det!

Økt produktivitet på arbeidsplassen

Det er ikke bare i hjemmet, det er viktig med fred og ro. Ansatte er avhengig av å konsentrere seg. En viktig faktor for bedre konsentrasjon, er ro på arbeidsplassen. Det gjelder både intern og ekstern støy. Uønskede lyder påvirker konsentrasjonen, som igjen påvirker produktiviteten til arbeidstakere. Næringsbygg er også ofte plassert langs motorveier, eller i bykjerner med mange støykilder.  Lyddempende vindu i kontorlokalene, sørger for fred og ro for de ansatte i arbeidstiden. Kontakt vårt kundesenter, så finner vi de beste løsningene for ditt næringsbygg. Vi står klare til å hjelpe deg hele uken mellom 09:00 og 19:00.

Støydempende vindu av høy kvalitet

Tindevindu AS er en norsk vindusforhandler. Våre vinduer produseres i Østfold, og sendes til kunder i hele landet. I tillegg til god lydisolering, har vinduene mange gode egenskaper:  

 • Solid rammekonstruksjon
 • Slitesterke og lettgående beslag
 • Lang levetid, 20 års garanti mot råte
 • Energibesparende
 • Fine klassiske og moderne profiler
 • Tilpasset norsk klima

Skreddersydd etter behov

Bruk vår vinduskonfigurator og skreddersy vinduene nøyaktig etter dine behov. Tilpass etter:

 • Vindustype
 • Profil
 • Lengde og bredde
 • Energiklasse
 • Materiale
 • Sprosser
 • Type glass og støydemping

Våre serviceinnstilte konsulenter er klare til å hjelpe deg! Ring oss hele uken mellom 09:00 og 19:00.