Montering

Sikkerhet

Først et ord om sikkerhet. Du trenger ikke være vindusekspert for å montere våre vinduer, men: vær forsiktig!

Den største faren med et vindu er de skarpe glasskårene som oppstår ved glassbrudd.

Derfor ber vi deg å frakte, lagre og løfte vinduer stående. Legger du et vindu flat, kan det gi glassbrudd.

Og litt mer generelt: Vær forsiktig, spesielt under løft, og når du håndterer med verktøy eller andre gjenstander i nærheten av vinduet. Det er best å være to personer. Og er du usikker på hva du skal gjøre – ring oss eller spør en snekker!

Husk å være forsiktig med de gamle vinduene som du tar ut også.

1. Før du setter i gang

Vi anbefaler at du kontrollmåler vinduet du har fått levert FØR du eventuelt fjerner et gammelt vindu du vil erstatte. Åpningen i veggen skal være ca 20mm større i høyde og bredde enn vinduets yttermål. Sjekk også at vinduet er fri for skader før du monterer det, og at du har alt av material og verktøy klart før du setter i gang.

Vi anbefaler at det benyttes to personer til monteringsjobben.

Er det noe du lurer på? Ring oss gjerne, eller spør en snekker.

2. Fjern det gamle vinduet

Ta først bort alt av innvendig listverk, utforinger, monteringsskum eller dyttestrimmel. Så løsner du skruene, eller spikrene, som holder det gamle vinduet på plass. Deretter kan du løfte ut det gamle vinduet. Pass på at vinduet ikke faller ut.

3. Gjør klar vindusåpningen

Fjern eventuelt smuss, gamle spikere, trefliser eller annet som kan skade vinduet i lysåpningen. Vater opp losholtet. Losholtet er bordet som vinduet skal «stå på».

4. Monter vannbrett på utsiden

Ofte kan du gjenbruke et eksisterende vannbrett, og som standard leverer vi våre vinduer med spor på underkanten av vinduet for enklere montering av blikkbeslag. Dersom du skal lage et nytt vannbrett, kan det være lettere å montere vannbrett og vannbrettbeslag før du setter inn vinduet.

5. Legg under klosser

Finskjær små treklosser som du setter på losholtet. Klossene skal ha tykkelse på ca 10mm, slik at vinduet får like stor klaring oppe og nede. Vinduet skal senere stå på disse klossene. Her har du mulighet å justere for høydeforskjell i losholtet.

Plasser klossene der hjørnene på vinduet skal stå. Ved fastkarmvinduer plasserer du klossene 10 cm fra hjørnene. Ved brede vinduer og ved vinduer med midtpost plasserer du én kloss til, eller eventuelt flere klosser ved veldig brede vinduer, i midten av losholtet, slik at vinduet får litt ekstra støtte. Sjekk klossene med vateret.

Du kan også bruke kiler istedenfor klosser, men da må du passe på at disse ikke flytter seg under montering – du kan gjerne skru dem fast i losholtet.

Når du monterer en balkongdør, skyvedør, foldedør eller ytterdør, er det viktig at du setter døren på solid underlag, ikke på små klosser. Pass på at underlaget er i vater, og at du får tettet skikkelig mellom underlaget og dørterskelen. Hvis underlaget er i betong, bør du plassere en fuktsperre under terskelen. Bruk herdende fugemasse mellom underlager og dørterskelen.

6. Veien videre

Vi går etter hvert over til vinduer med 14mm gjennomborrede monteringshull, tilpasset for montering med karmhylse (vi anbefaler Adjufix) eller karmskrue med bred øvre del (også kalt «karmanker»). For disse vinduene, gå videre til punkt 7-9.

For vinduer med monteringshull 14mm forsenket og 6mm gjennomborret, tilpasset montering med treskrue, gå videre til punkt 10-13.

7. Sett inn vinduet (vindu med 14mm gjennomborret monteringshull)

Før du setter inn vinduet, er det lurt å feste noen lekter på tvers over de øvre hjørnene av lysåpningen i veggen, på utsiden av huset. Dermed reduserer du risikoen for at vinduet faller ut på utsiden.

Store eller tunge vinduer løftes av to personer. Det er uansett alltid lurt å jobbe med to personer, slik at én person kan holde fast vinduet.

Karmhylsene (vi anbefaler Adjufix) skrues helt inn fra utsiden av karmen. Løft så vinduet på plass. Pass på at vinduet står midt i lysåpningen, slik at det er omtrent samme avstand mellom vinduet og veggen på venstre og høyre side.

8. Juster (vindu med 14mm gjennomborret monteringshull)

Bruk en umbraco-nøkkel på innsiden av vinduet for å skru karmhylsene ut, til de lett treffer stenderene. Disse skal ikke presse for hardt mot stenderene, men holde vinduet stødig. Karmhylsene bruker du til å justere vinduet i vater ved å skru dem lengere inn eller ut.

Du begynner med å vatere opp vinduet på nedre delen av karmen. Bruk ekstraklosser eller opprettningspapp for å justere. Det er veldig viktig at vinduet er helt i vater. Etterpå sjekker du loddet på vinduet, og juster karmhylsene på sidene tilsvarende. Sist måler du diagonalene på vinduet – distansen fra nedre venstre til øvre høyre hjørnet skal være akkurat lik distansen fra nedre høyre til øvre venstre hjørnet.

Ved åpningsvinduer (og dører) åpner du vinduet litt (vær forsiktig at det ikke faller ut!) og sjekker at klaringen mellom karm og ramme blir lik på venstre og høyre side (for toppsvingvinduer og topphengslete vinduer), eller på toppen og bunnen (for sidehengslete vinduer og sidesvingvinduer og for alle dører).

Igjen, det er veldig viktig at vinduet står helt riktig før du skrur det på plass!

9. Skru vinduet på plass (vindu med 14mm gjennomborret monteringshull)

Skru vinduet på plass, ved å plassere skruen gjennom midten av Adjufix hylsen, fra innsiden mot stenderverket. Pass på at karmen ikke trekkes fra hverandre når du tilstrammer skruene. Alle monteringshull skal benyttes.

Sjekk vater, lodd, og diagonalene én gang til. Sjekk også én gang til at klaringen mellom karm og ramme blir jevn, og at vinduet er lett å åpne (gjelder åpningsvinduer og dører). Juster om nødvendig.

Fortsett ved punkt 13.

10. Sett inn vinduet (monteringshull 14mm forsenket og 6mm gjennomborret)

Før du setter inn vinduet, er det lurt å feste noen lekter på tvers over de øvre hjørnene av lysåpningen i veggen, på utsiden av huset. Dermed reduserer du risikoen for at vinduet faller ut på utsiden.

Store eller tunge vinduer løftes av to personer. Det er uansett alltid lurt å jobbe med to personer, slik at én person kan holde fast vinduet.

Løft så vinduet på plass. Som hovedregel skal vinduet stå flukt med utvendig panel. Pass på at vinduet står midt i lysåpningen, slik at det er omtrent samme avstand mellom vinduet og veggen på venstre og høyre side. Sett inn kiler på sidene

Sett inn doble trekiler på sidene, som støtter vinduet på plass, men som gir litt rom for justering.

Ved balkongdører, foldedører, og ytterdører plasserer du kilene ved hengslene på hengslingssiden. På anslagssiden setter du inn kiler oppe, nede, og på midten. Det er lurt å sette inn kiler ved låspunktene.

Monteringsskum eller dyttestrimmel kan ikke erstatte kiler.

11. Juster (monteringshull 14mm forsenket og 6mm gjennomborret)

Sjekk at vinduet står riktig og juster tilsvarende. For at vinduet fungerer som det skal er det helt avgjørende at du gjør dette nøye!

Du begynner med å vatere opp vinduet på nedre delen av karmen. Bruk ekstraklosser eller opprettningspapp for å justere. Det er veldig viktig at vinduet er helt i vater. Etterpå sjekker du loddet på vinduet. Juster kilene på sidene tilsvarende. Sist måler du diagonalene på vinduet – distansen fra nedre venstre til øvre høyre hjørnet skal være akkurat lik distansen fra nedre høyre til øvre venstre hjørnet.

Ved åpningsvinduer (og dører) åpner du vinduet litt (vær forsiktig at det ikke faller ut!) og sjekker at klaringen mellom karm og ramme blir lik på venstre og høyre side (for toppsvingvinduer og topphengslete vinduer), eller på toppen og bunnen (for sidehengslete vinduer og sidesvingvinduer og for alle dører).

Igjen, det er veldig viktig at vinduet står riktig før du skrur det på plass!

12. Skru vinduet på plass (monteringshull 14mm forsenket og 6mm gjennomborret)

Skru vinduet på plass. Pass på at skruene er lange nok, og pass på at karmen ikke trekkes fra hverandre når du tilstrammer skruene. Alle monteringshull skal benyttes.

Sjekk vater, lodd, og diagonalene én gang til. Sjekk også én gang til at klaringen mellom karm og ramme blir jevn, og at vinduet er lett å åpne (gjelder åpningsvinduer og dører). Juster om nødvendig.

Fortsett ved punkt 13.

13. Isoler

Isoleringen er helt avgjørende for å kunne dra nytte av de gode energiegenskapene til ditt vindu. Selv et lite hull i isoleringen kan gi kaldras.

Vi anbefaler å du bruker en vindsperre mot utsiden og en fuktsperre mot innsiden av huset. Disse festes til de korte yttersidene av vinduskarmen. Ofte kan du gjenbruke eksisterende vind- og fuktsperre, akkurat som belistningen på utsiden.

Til isolering kan du bruke skum eller dyttestrimmel. Bruker du dyttestrimmel, er det viktig at du ikke dytter den for hardt inn – da vil den miste sin isoleringsevne. Bruker du skum, er det viktig at du ikke bruker for mye skum. Skummet ekspanderer, og dersom det ekspanderer for mye, kan det presse inn vinduskarmen. Det er bedre å skumme mindre, la skummet tørke, for så å skumme én gang til. Det finnes mange forskjellige skumprodukter med svært forskjellige egenskaper – sjekk produsentens bruksanvisning før du setter i gang.

14. Sett pluggene over skruehullene

Sett de hvite pluggene på skruehullene. Om du har brukt skum – vent med å sette inn pluggene til etter at skummen har tørket helt ferdig. Ikke bank pluggene inn med hammer.

15. Sett på utforinger og lister

Da er du ferdig med vinduet i seg selv – nå kan du skjære til og montere utforinger og lister. Fargekoden på vinduene er NCS S 0502-Y om ikke annet er avtalt.

16. Når jobben er gjort

Vi håper du blir fornøyd med dine nye Tindevinduer. For å få vinduene dine til å vare så lenge som mulig, trenger de litt vedlikehold. Se våre instruksjoner for vedlikehold og vask. Om det er noe mer du lurer på – ta kontakt!

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding