Dugg og kondens

Dugg på innsiden av glasset

Inneklimaet skal holdes slik at det unngås dugg på innsiden av vinduet. Vinduet kan skades om det utsettes for innvendig dugg over lengre tid.

Du kan unngå dugg på innsiden av vinduet gjennom å holde jevn, og ikke for lav, temperatur, og gjennom å holde luftfuktigheten lav nok. God utlufting kan bidra til å begrense innvendig dugg. Det kan også hjelpe å plassere varmekilder under vinduene, og å sørge for fri luftsirkulasjonen mot vindusglasset (kan hindres av gardiner, blomstebrett eller tilsvarende).

Dugg på utsiden av glasset

Dugg på utsiden av vinduet er faktisk et tegn på et godt isolerende vindu. Jo bedre vinduet isolerer, jo mindre varme tilføres det ytre glasslaget. Da blir den ytre overflaten kaldere og det øker risikoen for kondens på utsiden. Andre faktorer er lokalt luftfuktighet og vindforhold, og temperaturen i rommet innenfor. Avskjerming i form av takutstikk, markiser, og lignende kan redusere risikoen for utvendig kondens.

Dugg mellom glasset

Dugg mellom glassrutene skyldes utett forsegling rundt glassene. Vinduer med dugg mellom glassrutene har mistet sin opprinnelige isoleringsevne og skal skiftes.

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding