Kondens og dugg på vindu

Dugg på vindu, forekommer ganske ofte. Kondens oppstår når kulde og varme møtes. Dugging kan oppstå på innsiden, utsiden og mellom glasslagene. 

Dugg kan være plagsomt. Det gjør vinduene uklare, og forhindrer noe av dagslyset å slippe igjennom. Innvendig kan det potensielt skade vinduene, hvis det skjer over tid. Husk at det er forskjell på dugg innvendig, utvendig og mellom glass. Hva bør man gjøre når man har kondens på vinduene?

dugg på vindu
Dugg forekommer på innsiden, utsiden og mellom glasslagene. Hva du bør gjøre, avhenger av hvor kondens oppstår.

Hvor har det oppstått dugg?

Det første man bør gjøre, er sjekke om det forekommer inne, ute eller mellom glasset. (hvis man har to eller tre lags glass) Det kan man sjekke ved å tørke av glasset med en klut, fra innsiden og utsiden. Får man ikke fjernet det, er kondensen mellom glassene. Hvor fuktighet oppstår, avgjør hva man bør gjøre. 

Dugg på innsiden av vindu

Oppstår når varm og fuktig inneluft, avkjøles mot kaldere glassflater. Da dannes vanndråper som setter seg på ruten. Typiske rom det oppstår dugg er kjøkken, bad, vaskerom og steder med mange mennesker.  Inneklimaet bør holdes slik at det unngås innvendig dugg. Vinduet kan skades om det utsettes for fuktighet over lengre tid. Tiltak du kan gjøre:

 • Hold en jevn, og ikke for lav temperatur. 
 • Sørg for utlufting og gjennomtrekk, det bedrer også inneklima generelt.
 • Plasser varmekilder under vinduene.
 • Sørg for fri luftsirkulasjon mot glasset. (kan hindres av gardiner, blomsterbrett, pynt etc)
 • Bestill lufteventiler til vindu. Det gir frisk luft inn i boligen, forbedrer inneklima og reduserer kondens. Ventiler velger du som tilbehør, ved kjøp av våre vinduer.

Vi er selv en kilde til økt luftfuktighet

Menneske i seg selv, er en hyppig kilde til fuktighet i rom. Vi produserer fukt og varme, som tappes gjennom hud og pust. Det skaper økt luftfuktighet, og dermed dugg på vindu i rom med mange mennesker. Løsningen er å sørge for god utlufting, når man har venner på besøk. 

Dugg på utsiden av vindu

Dugg på utsiden av ruten (ofte særlig om morgenen/formiddag) kan oppstå på alle godt isolerte vinduer og dører. Det er i hovedsak med vinduer med energiklasse 1.2 og lavere at man opplever det. Det er ikke er noen produksjonsfeil, snarere tvert imot. Det er faktisk et kvalitetstegn på at glasset isolerer godt! Grunnen til at dette oppstår er at glasset slipper ut såpass lite varme, at ruten er kald på utsiden. Ved riktig kombinasjon av lav temperatur og høy luftfuktighet (enkelte steder i landet er ekstra utsatt for dette) vil det kunne legge seg dugg/rim på utsiden av ruten. Vinduer med dårligere isoleringsevne vil ha en oppvarmet flate på utsiden, og det vil dermed ikke legge seg dugg og rim. Selv om det er kjedelig å ha et nytt vindu, som man opplever å til tider ikke kunne se ut av, så er fordelene med godt isolerte vinduer såpass store at myndighetene likevel anbefaler best mulig isolering. Trøsten er at dette som oftest ikke er noe man opplever året rundt, men i noen korte perioder der kombinasjonen av temperatur og luftfuktighet er «rett».

Hvilke faktorer spiller inn?

Det er flere faktorer som avgjør om duggen legger seg på utsiden av vinduene, deriblant:

 • Hvor fri vei det er mot himmelrommet
 • Om man har markiser eller ikke
 • Beplantning og trær
 • Bebyggelsen 
 • Om man har takutstikk eller ikke
 • Sol og vindforhold

Alle disse elementene påvirker hvordan duggen legger seg, man kan derfor oppleve at man har to vinduer i samme rom, der ett dugger, og det andre ikke. Plages man mye av dugg utvendig, har vi i Tindevindu et «antidugg – glass» man kan velge som tilbehør. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Fuktighet mellom glasslagene

Fukt mellom glassrutene skyldes mest sannsynnelig at vinduet er punktert. Da har det oppstått en utett forsegling rundt glassene. Vinduer med dugg mellom glassrutene har mistet sin opprinnelige isoleringsevne, og bør skiftes. Les gjerne mer om punkterte vinduer. Det er viktig å gjøre så fort som mulig, for å unngå fukt og råteskader i treverk og ramme. Om man bør skifte kun glass, eller hele vinduet avhenger av hvor gamle vinduene er. Er de gamle, kan det mest lønnsomme være å bytte hele vinduet. Usikker på hva du bør gjøre? Vi bistår gjerne med råd og veiledning, kontakt vårt kundesenter hele uken mellom 09:00 og 19:00. Utenfor åpningstidene send oss gjerne e – post, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Les også:  Hvordan måle vindu   Trevinduer   Termisk brudd

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding