Rømningsvindu

For sikkerhetshensyn skal alle hjem ha minimum en rømningsvei, som leder direkte ut av bolig. Om det er krav til rømningsvindu, avhenger av husets utforming. Det er også spesifikke kriterier, for at vindu skal bli godkjent som sikker rømningsvei. 

Ifølge Byggteknisk forskrift (TEK17) fra Direktoratet For Byggkvalitet » Skal Rømningsvei på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»   Lett tilgjengelig rømningsveier er viktig ved brann, og annen fare. I mange tilfeller fungerer dører som effektiv fluktvei, i form av utgangsdører, balkong eller terrassedører. Der dører ikke er tilgjengelig, er rømningsvindu praktisk. Få informasjon om:

  • Når det er påbudt med rømningsvei
  • Krav til godkjent rømningsvindu
  • Særskilte anbefalinger for kjeller og soverom
  • Anbefalte vindustyper

Er det påbudt med rømningsvei?

Om det er påbudt med rømningsvindu, avhenger av boligens utforming (om det er en eller flere etasjer), hvilke type rom det er snakk om, og når det er bygget. Ifølge hbre.no skal det fra bolig/leilighet være tilgang til to uavhengige rømningsveier, eller direkte tilgang til sikkert sted. I tillegg må minimum hvert andre oppholdsrom ha rømningsvindu. Vi anbefaler å ta kontakt med lokal byggesaksavdeling i kommunene hvis man er usikker. Uavhengig hva som er påbudt, jo flere trygge rømmningsveier man har, jo større er sjansen for at du og dine kjære kommer trygt ut når faren oppstår.

Krav til godkjent rømningsvindu

For at vinduer skal være godkjent som rømningsvei, må de tilfredstille kriterier for størrelse, åpningsmulighet og maksimum høyde over gulv. Husk at også barn og eldre, enkelt skal kunne komme seg ut gjennom åpningene. 

Størrelse

Et rømningsvindu må i åpen stilling ha en fri åpning på minst 0,5 m bredde og minst 0,6 m høyde. Samtidig må summen av fri bredde og høyde være på minst 1,5 m. For eksempel kan et rømingsvindu ha en fri åpning på 0,8 m i bredden og 0,7 m i høyden – da oppfyller du krav til bredde, høyde, og summen av bredde og høyde.

Enkle åpningsmuligheter

Vinduet må være lett å åpne, uten bruk av spesialverktøy. Vinduer har ulike åpningsmuligheter som toppsving, sidehengslet, innadslående eller topphengslet. Måten vinduet åpnes på, må ikke redusere kravet til «fri åpning». (0,5 m bredde og 0,6 m høyde) Enkelte åpningsalternativer er bedre enn andre. Det optimale er vinduer som kan åpnes helt, og stå i åpen stilling. Husk at alle enkelt skal komme seg raskt ut, både unge og gamle!

Høyde over gulv

Avstand fra gulv til underkant av vindusåpningen bør være maksimalt 1,0 m med mindre det er truffet tiltak for å lette rømning. En stabil fastmontert benk eller trapp under rømningsvinduet, kan kompensere for vinduer plassert høyere oppe.

Kjeller og soverom

To områder i huset som kanskje er spesielt utsatt er kjeller og soverom. Vi får endel spørsmål rundt rømningsvindu for disse rommene. Derfor har vi skrevet egne utdypende artikler om temaene. Les gjerne mer rundt dette på kjellervindu og krav til vindu på soverom.  

Vindustyper anbefalt for sikker rømningsvei

Ikke alle åpningsvinduer egner seg som rømningsvindu. Ideelt bør vinduet kunne stå i åpen stilling, og ikke ta noe av åpningen. Hvor vinduet er plassert spiller også inn. F.eks. har man rømningsvindu i kjeller med lyskasse utenfor, er vinduer som åpner utover ikke å anbefale. Det vil sperre for utgangen ut igjennom lyskassen.

rømningsvindu
Vindu innadslående. Åpner innover, toveissvingende. Både sidehengslet og bunnhengslet. Praktisk i kjeller med lyskasse.
rømningsvei vindu
Sidehengslet vindu, utadslående. Gir god åpning, men kan være upraktisk hvis det er hindringer på utsiden, f.eks. lyskasse.

Andre alternativer

I tillegg til innadslående og sidehengslet har vi også andre varianter. Avhengig av plassering og størrelse, kan disse typene være praktiske:

  • TopphengsletMye brukt i kjeller og på bad. Åpnes utover og oppover. Merk at det ikke kan låses i åpen stilling, så det må holdes oppe. Kan være litt vanskelig å komme seg gjennom, hvis man har lysgrav.
  • ToppsvingEt veldig populært vindu på kjøkken, soverom og andre oppholdsrom. Kan snus helt. Kan brukes som rømningsvindu, hvis man har stor nok størrelse. 
  • Sidesving: Et smart vindu, kan snus helt rundt. Som Toppsving kan det benyttes som rømningsvei, hvis man har nok fritt areal når det åpnes. 

Usikker hva som er mest hensiktsmessig for din bolig? Kontakt oss for råd og veiledning. Sammen finner vi løsninger, skreddersydd boligen din. Kontakt oss på telefon alle ukedager mellom 09:00 og 19:00, eller send e – post så kommer vi raskt tilbake til deg.

Test dine rømningsvinduer

Når man har fått innstallert godkjente rømningsvinduer, anbefales det å teste dem. Husk både barn og eldre, skal komme seg raskt ut. Ved brann tar det ofte under fem minutter før en bolig er overtent, tid er viktig. Norsk Brannvern AS anbefaler å holde øvelse minimum en gang i året, det bør inkludere å teste alle rømningsveier. Brannøvelser er spesielt viktig, med små barn i huset. Øvelse gjør mester!

Les også:  Vindustyper  Aluminiumsvinduer  Vinduer og u verdi  Vindusprofil  Solskjerming til vindu  Vindusfarger  

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding