Rømningsvindu

Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning, og vinduer som skal kunne brukes som rømningsvei må oppfylle kravene som Byggteknisk Forskrift (TEK 10) stiller. Her kan du lese mer om kravene til et rømningsvindu.

Vinduets størrelse

Et rømningsvindu må i åpen stilling ha en fri åpning på minst 0,5 m bredde og minst 0,6 m høyde. Samtidig må summen av fri bredde og høyde være på minst 1,5 m.

For eksempel kan et rømingsvindu ha en fri åpning på 0,8 m i bredden og 0,7 m i høyden – da oppfyller du krav til bredde, høyde, og summen av bredde og høyde.

Svingvinduer med dreieakse må ha tilsvarende effektiv åpning.

Åpning

Er rømningsvindu må være lett å åpne og det må være hengslet slik at det er lett å komme ut av vinduet.

Avstand fra gulv til vindu

Avstand fra gulv til underkant av vindusåpningen bør være maksimalt 1,0 m med mindre det er truffet tiltak for å lette rømning. En fastmontert benk under rømningsvinduet kan lette rømningen.

Vil du lese mer?

Du kan lese mer om sikker rømning hos Direktoratet for Byggkvalitet (TEK 10, Kapitel 11 – «Sikkerhet ved brann»)

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding