Vedlikehold

Det er viktig å vedlikeholde vinduer. Her finner du mer informasjon.

Inspeksjon og rengjøring

Inspiser alle vinduer og dører fire ganger i året for å avsløre eventuelle skader eller feil.

Trekarmer og -rammer bør rengjøres grundig to ganger i året for å fjerne støv og smuss. Rengjør dørterskler jevnlig for å unngå at støv og smuss setter seg fast. Dette er viktig for at døren beholder sin tetthet. Rengjør glideskinner jevnlig for å unngå at støv og smuss skader rullene i skinnene.

Det må ikke brukes etsende rengjøringsmidler, grove poleringsmidler, skarpe gjenstander, eller annet som kan skade produktet. Slike rengjøringsmidler kan skade både maling og lakk, glass, tetningslister og hengsler. Vi anbefaler å ta kontakt med produsenten av rengjøringsmidlet for å sikre riktig valg og riktig bruk.

Smøring

  • Smør bevegelige deler og glideskinner minst to ganger i året.
  • Olje dørterskler i eik to ganger i året. Bruk en klar olje for utendørs bruk.
  • Smør pakninger i silikon to ganger i året.

Følg alltid produsentens bruksanvisning for å sikre riktig valg og riktig bruk av smøringsprodukt.

Maling

Dersom det forekommer slitasje eller skade på maling så må det utbedres umiddelbart.

Fjern løse rester, slip overflaten forsiktig med sandpapir, og påfør to strøk med maling. Før behandling må overflatene rengjøres for støv og smuss. Ikke mal på fuktige vinduer! La malingen tørke før du stenger vinduer eller dører – da kommer ingen maling på tettningslistene.

Fargekoden for malingen er NCS S 0502 Y, glansgrad 30-40% om ikke annet er avtalt. Følg bruksanvisningen fra malingsprodusenten nøye.

Hengsler, tettningslister, og andre deler må ikke males. Pass også på at det ikke kommer noe maling på glasset. Vi anbefaler malertape.

Skader

Eventuelle skader må utbedres omgående. Vennligst ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.

Dugg

Oppdager du dugg mellom glassrutene, er forseglingen rundt glassene utett. Da skal vinduet (eller glasset) skiftes. Les mer om  Dugg og kondens.

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding