Vedlikehold

Vedlikehold av vinduer er viktig, for å bevare kvalitet og funksjonalitet. Gjelder både mekanismene, ramme og glass. Vedlikehold bør følges opp jevnlig, for best resultat.

Vinduer skal vare lenge, ofte opp imot 20 år. God oppfølging og vedlikehold forlenger vinduenes levetid, og bevarer utseende. Istedenfor «skippertak» anbefales det å vedlikeholde jevnlig, da reduserer man risko for at det oppstår skader og slitasje som krever mer arbeid å fikse. Ved jevnlig oppfølging sørger man for å bevare kvaliteten år etter år. Oppgaver som bør gjøres er:

  • Jevnlig inspeksjon av slitasje, feil og skader
  • Rengjøring
  • Smøring
  • Maling og skraping
  • Dugg og fuktighet

Vedlikehold bør gjøres jevnlig

Gode rutiner gjør livet enklere, det gjelder også for oppfølging av vinduer og dører. Ideelt bør det følges opp flere ganger i året, eller ved behov når det oppstår skader eller feil, de er det viktig å utbedre så fort som mulig, slik at det ikke forverrer seg. 

Inspeksjon av feil, skader og mangler

Inspiser alle vinduer og dører fire ganger i året for å avsløre eventuelle skader, feil eller mangler. Eventuelle skader bør utbedres omgående, slik at det ikke forverrer seg. Vennligst ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.

Rengjøring

Trekarmer og -rammer bør rengjøres grundig to ganger i året for å fjerne støv og smuss. Rengjør dørterskler jevnlig for å unngå at støv og smuss setter seg fast. Dette er viktig for at døren beholder sin tetthet. Rengjør glideskinner jevnlig for å unngå at støv og smuss skader rullene i skinnene. Det må ikke brukes etsende rengjøringsmidler, grove poleringsmidler, skarpe gjenstander, eller annet som kan skade produktet. Slike rengjøringsmidler kan skade både maling og lakk, glass, tetningslister og hengsler. Vi anbefaler å ta kontakt med produsenten av rengjøringsmidlet for å sikre riktig valg og riktig bruk.

Smøring

  • Smør bevegelige deler og glideskinner minst to ganger i året.
  • Olje dørterskler i eik to ganger i året. Bruk en klar olje for utendørs bruk.
  • Smør pakninger i silikon to ganger i året.

Følg alltid produsentens bruksanvisning for å sikre riktig valg og riktig bruk av smøringsprodukt.

Maling, skraping og pussing

Dersom det forekommer slitasje eller skade på maling så må det utbedres umiddelbart. Fjern løse rester, slip overflaten forsiktig med sandpapir, og påfør to strøk med maling. Før behandling må overflatene rengjøres for støv og smuss. Ikke mal på fuktige vinduer! La malingen tørke før du stenger vinduer eller dører – da kommer ingen maling på tettningslistene. Fargekoden for malingen er NCS S 0502 Y, glansgrad 30-40% om ikke annet er avtalt. Følg bruksanvisningen fra malingsprodusenten nøye. Hengsler, tettningslister, og andre deler må ikke males. Pass også på at det ikke kommer noe maling på glasset. Vi anbefaler malertape.

Les også:  Skifte vinduer  Hvordan måle vindu  Montere vindu  Riktig bruk av vinduer  Vaske vinduer

Dugg og fuktighet

Fukt mellom glasslagene, kan føre til råteskader på treverket. Det gjør også glass uklare. Oppstår det dugg mellom glassrutene har man mest sannsynnlig fått punktert vindu. Da er forseglingen rundt vinduene brutt. Da anbefales å skifte vindu. (eller glasset) Les gjerne mer om dugg på vindu.

vedlikehold vinduer
Med jevnlig vedlikehold opprettholder man kvaliteten og bevarer vinduets utseende.

Godt vedlikehold forlenger levetiden til dine vinduer

Vinduer og dører er en høy investering for mange. Kjøper man kvalitet, skal de vare i mange år. Men som andre bruksgjenstander er de utsatt for bruks og slitasje – skader. Vinduer og dører utsettes også for ytre påkjenninger fra klima og vær. Spesielt her i norden med værthardt og variert klima. Det gjør dem ekstra sårbare for nedbrytning og slitasje, spesielt gjelder det treverk og malingen. Ved jevnlig oppfølging og vedlikehold sørger man for å bevare kvalitet og utseende, og forlenge levetiden for vindu og dører. 

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding