Riktig bruk av vindu

Med riktig bruk av vinduer holder man på kvaliteten, både funksjons og utseendemessig. Et vindu skal vare lenge, med korrekt bruk forlenger man vinduenes levetid. 

Vinduer har flere komponenter som glass, ramme og åpningsmekanismer. Uvøren håndtering, medfører slitasje, som reduserer levetiden. Men riktig bruk handler ikke bare om bruken av selve vinduet, men også gode rutiner. Vi ser på:

  • Håndtering
  • Inneklima og kondens
  • Temperatur
  • Belastning
  • Objekter mellom karm eller ramme
  • Vind og regn

Håndter vinduene forsiktig

Uforsiktig bruk som å lukke vinduer hardt igjen, eller røske i håndtak sliter på vinduene. Det er spesielt en utfordring med barn i hus. Det er mye lek og morro, det er bra, men gjerne lær barn (og forsåvidt voksne) å håndtere vinduene forsiktig. Riktig bruk er å lukke vinduene sakte igjen, og trekke opp og ned håndtak forsiktig.

Inneklima og kondens

Inneklimaet skal holdes slik at det unngås kondens eller dugg på innsiden vindu. Vinduet kan skades om det utsettes for innvendig kondens/dugg over lengre tid. Du kan unngå kondens/dugg på innsiden av vinduet gjennom å holde jevn, og ikke for lav, temperatur, og gjennom å holde luftfuktigheten lav nok. God utlufting kan bidra til å begrense innvendig kondens/dugg. Det kan også hjelpe å plassere varmekilder under vinduene, og å sørge for fri luftsirkulasjonen mot vindusglasset (kan hindres av gardiner, blomsterbrett eller tilsvarende).

Temperaturforskjeller

Innvendig romtemperatur skal holdes under 25 grader når det er kaldt ute, for at vinduer og dører beholder sin lufttetthet. Glasset må ikke tildekkes innvendig (for eksempel med folie) for å unngå for store temperaturforskjeller innvendig og utvendig (kan gi risiko for glassbrudd). Man skal også være oppmerksom på at delvis tildekking av glasset (for eksempel møbler, gardiner eller skygger) kan øke risikoen for termisk brudd. Glasset skal til en hver tid ha fri luftstrøm rundt hele flaten.

Belastning av rammer

Ikke heng tunge objekter på dører og rammer av åpningsvinduer. Det kan gi ekstra vektbelastning som ikke er kalkulert for. Sliter på rammen og mekanismene på vinduer og dører. 

Objekter mellom karm og ramme

Ikke plasser objekter mellom karm og ramme, eller mellom karm og dør for å holde vinduet eller døren åpen. Spesielt skarpe gjenstander vil kunne lage riper, samt at vinduer og dører ikke er dimensjonert for det. Gå heller til innkjøp av produkter ment for dette, som f.eks. dør- og vindusstoppere.   

Vind og regn

Ved kraftig vind og store nedbørsmengder hold vinduer og dører lukket. Det reduserer belastning ved sterke vindkast, og forhindrer potensielle fuktskader ved mye regn. Drar man bort, husk og lukk alt av dører og vinduer.  

Les også:  Måle vindu  Montere vindu  Vaske vinduer  Vindusvedlikehold  

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding