Riktig bruk av vindu

Inneklima og kondens

Inneklimaet skal holdes slik at det unngås kondens/dugg på innsiden av vinduet. Vinduet kan skades om det utsettes for innvendig kondens/dugg over lengre tid.

Du kan unngå kondens/dugg på innsiden av vinduet gjennom å holde jevn, og ikke for lav, temperatur, og gjennom å holde luftfuktigheten lav nok. God utlufting kan bidra til å begrense innvendig kondens/dugg. Det kan også hjelpe å plassere varmekilder under vinduene, og å sørge for fri luftsirkulasjonen mot vindusglasset (kan hindres av gardiner, blomsterbrett eller tilsvarende).

Temperaturforskjeller

Innvendig romtemperatur skal holdes under 25 grader når det er kaldt ute, for at vinduer og dører beholder sin lufttetthet.

Glasset må ikke tildekkes innvendig (for eksempel med folie) for å unngå for store temperaturforskjeller innvendig og utvendig (kan gi risiko for glassbrudd). Man skal også være oppmerksom på at delvis tildekking av glasset (for eksempel møbler, gardiner eller skygger) kan øke risikoen for termisk brudd. Glasset skal til en hver tid ha fri luftstrøm rundt hele flaten.

Belastning av rammer

Ikke heng tunge objekter på dører og rammer av åpningsvinduer.

Objekter mellom karm og ramme / karm og dør

Ikke plasser objekter mellom karm og ramme eller mellom karm og dør for å holde vinduet eller døren åpen.

Vind og regn

Ved kraftig vind eller regn skal vinduet/døren lukkes.

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding